BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Szolgálati viszony megszüntetése Btk. 138.