BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

A büntethetőséget megszüntető ok katonák esetében

Büntethetőséget megszüntető ok Btk. 131.

131. § A 66. § (1) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve nem büntethető katonai vétség miatt az elkövető, ha szolgálati viszonyának megszűnése óta egy év eltelt. Kivételek: 66. § (1) A próbára bocsátást meg kell szüntetni, és büntetést kell kiszabni, ha a) a próbára bocsátottat a próbára bocsátás előtt elkövetett bűncselekmény miatt a próbaidő [...]