BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Bevonulási kötelezettség megszegése Btk.

Bevonulási kötelezettség megszegése Btk. 425.

425. § (1) Az a hadköteles, aki katonai bevonulási kötelezettségének nem tesz eleget, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés korlátlan enyhítése 432. § A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az e fejezetben meghatározott bűncselekmény [...]