BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Btk 359

Veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése Btk. 359.

359. § (1) Aki a) veszélyes állatot engedély nélkül tart, szaporít, elidegenít, vagy az ország területére behoz, b) a veszélyes állat tartására vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírást megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a) veszélyes ebet aa) szaporít, az ország területére behoz, onnan kivisz, versenyeztet, vagy [...]