BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Btk. 418.

Üzleti titok megsértése Btk. 418.

418. § Aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlanul megszerez, felhasznál, más személy részére hozzáférhetővé tesz vagy nyilvánosságra hoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Értelmező rendelkezések 421. § E fejezet alkalmazásában a) termék: minden birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog és a dolog módjára hasznosítható természeti erők, [...]