BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

bűntett

Bűncselekmény fogalma

Ügyvéd Budapest BŰNCSELEKMÉNY FOGALMA | ÚJ BTK új Btk. 4. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli. (2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy [...]