BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Családi jogállás megsértése btk

Családi jogállás megsértése Btk. 213.

213. § (1) Aki más családi jogállását megváltoztatja vagy megszünteti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a családi jogállás megsértését a) egészségügyi szolgáltató vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény alkalmazottja foglalkozása körében, b) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelésére, felügyeletére vagy gondozására [...]