BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Elöljárói hatalommal visszaélés Btk.

Elöljárói hatalommal visszaélés Btk. 450.

450. § Aki elöljárói hatalmával visszaélve alárendeltjét a) fegyelmi fenyítéssel sújtja, b) panaszjogának gyakorlásában korlátozza, c) járandóságában megrövidíti, vagy anyagilag megterheli, d) magáncélra igénybe veszi, e) a többiekhez képest előnyösebb vagy hátrányosabb bánásmódban részesíti, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Értelmező rendelkezések 458. § E fejezet alkalmazásában a) katonai szolgálaton a 127. § (1) bekezdésében megjelölt személyek [...]