BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Fiatalkorú mentesítése

Mentesítés Btk. 126.

126. § (1) A fiatalkorú elítélt a törvény erejénél fogva mentesül a) az ítélet jogerőre emelkedésének napján, ha a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztik, b) a büntetés kitöltésének vagy végrehajthatósága megszűnésének napján, ha szándékos bűncselekmény miatt egy évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésre ítélték, c) a büntetés kitöltésének vagy végrehajthatósága megszűnésének napjától számított három év [...]