BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Hadkötelezettség teljesítésének akadályozása Btk.

Hadkötelezettség teljesítésének akadályozása Btk. 428.

428. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amelynek célja annak meghiúsítása, hogy a hadköteles a bevonulási kötelezettségét teljesítse, bűntett miatt a 425. §-ban meghatározottak szerint büntetendő. (2) Aki olyan cselekményt követ el, amelynek célja, hogy hadkötelest a 426. §-ban meghatározott módon a katonai szolgálat alól kivonjon, az ott meghatározottak szerint [...]