BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Jövedékkel visszaélés elősegítése Btk.

Jövedékkel visszaélés elősegítése Btk. 398.

398. § (1) Aki a) jövedéki termék előállítására alkalmas, a jövedéki adóról szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban meghatározott berendezést, készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy a jogszabály megszegésével előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz, illetve b) a forgalomba hozatalhoz szükséges zárjegyet engedély nélkül vagy jogszabály megszegésével előállít, megszerez vagy tart, vétség [...]