BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Kábítószer-prekurzorral visszaélés Btk. 183.

183. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, vagy azzal közvetítő tevékenységet végez, b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott [...]