BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Kegyeletsértés Btk. 228.

Kegyeletsértés Btk. 228.

228. § Aki halottat vagy emlékét a 226. vagy a 227. §-ban meghatározott módon meggyalázza, vétség miatt az ott meghatározott büntetéssel büntetendő. A valóság bizonyítása 229. § (1) A 226-228. §-ban meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető az elkövető, ha a becsület csorbítására alkalmas tény valónak bizonyul. (2) A valóság bizonyításának akkor van [...]