BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés Btk.

Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés Btk. 393.

393. § (1) Aki a) egy vagy több olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja, vagy amelynek a használatára nem vagy nem kizárólagosan jogosult, mástól, annak beleegyezése nélkül, jogtalanul elvesz vagy megszerez, b) hamis vagy meghamisított, az a) pontban meghatározott módon elvett vagy megszerzett készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, vagy az elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési [...]