BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól Btk.

Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól Btk. 456.

456. § Aki harci kötelességének teljesítése alól a) szolgálati helyének önkényes elhagyásával, elrejtőzéssel vagy megfutamodással, b) harcképtelenség szándékos előidézésével vagy megtévesztő magatartással, c) harceszköze elhagyásával, megrongálásával vagy alkalmazásának elmulasztásával, d) az ellenségnek önkéntes megadással, vagy e) szolgálati kötelességének egyéb súlyos megszegésével kivonja magát, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Értelmező rendelkezések 458. § E [...]