BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Közösség tagja elleni erőszak btk

Közösség tagja elleni erőszak Btk. 216.

216. § (1) Aki más valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, így különösen fogyatékossága, nemi identitása, szexuális irányultsága miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) [...]