BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés btk

Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés Btk. 325.

325. § (1) Aki a) lőfegyvert engedély nélkül megszerez vagy tart, b) lőfegyvert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz, c) lőfegyvert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, d) a lőfegyver készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi, e) engedéllyel tartott lőfegyverét engedéllyel nem rendelkezőnek [...]