BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Más állam katonája ellen elkövetett bűncselekmény Btk. 128

Más állam katonája ellen elkövetett bűncselekmény Btk. 128.

128. § (1) A XLV. Fejezet szerint büntetendő a katona, aki a katonai bűncselekményt a) a szövetséges fegyveres erő katonájával szemben, vagy b) külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenység, békefenntartás vagy humanitárius művelet keretében, illetve egyéb külföldi szolgálat során más állam katonájával szemben szolgálati feladat közös ellátása alatt követi el. (2) Az (1) [...]