BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Méreggel visszaélés Btk.

Méreggel visszaélés Btk. 188.

188. § (1) Aki mérget jogosulatlanul készít, tart, felhasznál vagy forgalomba hoz, illetve aki a mérgek visszaélésszerű felhasználásának megakadályozására vagy más személyek veszélyeztetésének kizárására előírt intézkedések megtételét elmulasztja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő. (2) E § alkalmazásában mérgen olyan veszélyes anyagot vagy keveréket kell érteni, amely [...]