BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Nemzetközileg védett személy elleni erőszak Btk. 313.

Nemzetközileg védett személy elleni erőszak Btk. 313.

313. § (1) Aki belföldön tartózkodó nemzetközileg védett személyt a) bántalmaz, b) személyi szabadságától megfoszt vagy c) veszélyeztet, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyeget, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Aki nemzetközileg védett személy elleni erőszakra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt [...]