BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Szolgálati viszony megszüntetése Btk.