BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Terrorcselekmény Btk.

Terrorcselekmény Btk. 314.

314. § (1) Aki abból a célból, hogy a) állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, b) a lakosságot megfélemlítse, c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetve nemzetközi szervezet működését megzavarja, a (4) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó [...]