BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása Btk. 317.