BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Ügyvédi visszaélés Btk. 285.

Ügyvédi visszaélés Btk. 285.

285. § (1) Az ügyvéd, aki azért, hogy ügyfelének jogtalan hátrányt okozzon, hivatásából folyó kötelességét megszegi, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az ügyvédi visszaélést haszonszerzés végett követik el. (3) E § alkalmazásában ügyvéd az ügyvédjelölt és más olyan személy [...]