BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNY

Üzletszerűen követi el a bűncselekményt